TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB BANDIRMA İSTİŞARE TOPLANTISINDA ÜYELERLE BULUŞTU

FİDAN ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTISI BANDIRMA’DA GERÇEKLEŞTİ

          FÜAB tarafından organize edilen bölgesel istişare toplantısı 09 Mart 2018, Cuma günü saat 14.00’ de Bandırma Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı FÜAB Yönetim Kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Tohumculuk Dairesi Fidan/Fide ve Destekler Birim koordinatörü Dr. Veyis Yurtkulu ile Balıkesir, Çanakkale ve Bursa il-ilçe müdürlüğü yetkilileri, ayrıca 70 FÜAB üyesi fidan üreticisi katılımı ile gerçekleşti. Yoğun ilgi gösterilen istişare toplantısı Fidan Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıver’in açılış konuşması ile başladı.

FÜABIN BAŞVURUSU VE BAKANLIĞIN ONAYI İLE 2016 YILINDA BAŞLANILAN ÜRETİM DESTEĞİ SAYESİNDE SEKTÖRDE HIZLI İLERLEME SAĞLANDI.

FÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver açılış konuşmasında FÜAB girişimleri sonucunda Bakanlık tarafından 2016 yılında Sertifikalı fidan üretimi desteği başladığını bu sayede sektöre sağlanan üretim desteği miktarının 2018 yılında 20 milyon TL verilmesinin beklendiğini; fidan üretimini yurtiçi ihtiyacı fazlasıyla karşılaması nedeniyle, ihraç edilen fidanların da üretim desteği kapsamında olmasını istemiştir. Tanrıver konuşmasının devamında tüm üreticilerin desteklenmesi, damızlıkların kurulabilmesi, kaçak üretime engel olunması açısından Sertifikalı fidanın yanısıra Standart, Ön temel, Temel fidanlara da üretim desteği verilmesi gerektiğini belirtmiş; ayrıca üretim materyalinin de destek kapsamına alınmasını istemiştir. FÜAB faaliyetleri konusunda da katılımcı üyelere bilgilendirmeler yapan Gürsel Tanrıver FÜAB faaliyetleri sonucunda 2016 yılından itibaren sertifika ve pasaportta tek parsel kontrolü yapıldığını, 2018 yılından itibaren de tek etiket, yani pasaport ve sertifika etiketinin birlikte basılacağını belirtmiş; ayrıca üretim materyalinde parsel kontrol ve sertifika ücretinin düşürüldüğünü bildirmiştir.

BAKANLIĞIN FİDAN ÜRETİCİSİNE SAĞLADIĞI DESTEK SONUCUNDA, FİDAN ÜRETİCİSİ ÜLKEMİZE, DESTEĞİN 18 KATI DEĞERİNDE FİDAN İHRACATI YAPMIŞTIR.

Tanrıver konuşmasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016 yılında fidan üreticisine sağladığı 6 milyon TL üretim desteğin, fidan ihracatı ile ülkemize 29,2 milyon dolar döviz olarak geri döndüğünü belirterek, fidan ithalatının ise sadece 2,3 milyon dolar olduğunu söylemiş ve ülkemizin fidanda kendine yeter bir ülke olduğunu ifade etmiştir.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Dairesi Fidan/Fide ve Destekler Birim koordinatörü Dr. Veyis Yurtkulu konuşmasında sertifikalı fidan ve standart fidan destekleri hakkında bilgiler vererek, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale İllerine Yapılan sertifikalı fidan destekleri hakkında detayları katılımcılara ileterek yapılan desteklemelerin fidan üretimine sağladığı katkılardan bahsetti.

Toplantının ikici bölümünde ise FÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıver, Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Çıpa, Genel Sekreter Handan Büyükdemirci  ve GTHB yetkisi Dr. Veyis Yurtkulu üyelerin sorularını cevaplandırarak, üyelere yönelik bölgesel istişare toplantısının devam edeceği ifade edilmiştir.