TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB 11. GENEL KURULUNA ÜYELERDEN YOĞUN KATILIM SAĞLANDI.

FİDAN ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ 11. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI.

 

Fidan Üreticileri Alt Birliği 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 22-23 Eylül 2018 tarihinde Ankara Latanya Otel’de yapılmıştır. FÜAB üyeleri, Bakanlık yetkilileri ile TÜRKTOB ve diğer Alt Birlik temsilcileri ile birlikte 450 civarında katılımcı toplantıda yer almış; 23 Eylül’de ise 450 üye oy kullanarak FÜAB Organ seçimleri yapılmıştır.

Genel Kurul Divan Başkanı Fahri Harmanşah, Başkan Yardımcısı Sadettin Baloğlu, Katip Üyelikler Hüseyin Kılıçaslan ve Abdurrahman Bilgiç olmuş; FÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıver, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray GENÇER ve BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı’nın açılış konuşmalarının ardından, 2016 yılı binde 3 ödemeleri bakımından ilk 5’e giren üyeler; 1. Agromillora Fidan Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti., 2. Elma Tarım ve Tar.Alet.Gıda Nak.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti., 3. S.S. Bademli Fidancılık  Tar. Kalkınma Koop., 4. Saliha Topaloğlu, 5. Dikili Çiftlik A.Ş. yetkililerine başarı plaketi verilmiştir.

Daha sonrasında; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Dereli tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sayman Üye Recep Koşucu tarafından Mali Rapor ile yeni çalışma dönemi bütçesi ile Yönetim Kuruluna verilecek yetki ve uygulama dipnotları, Denetim Kurulu üyesi İsmail Düzenci tarafından Denetim Raporu okunmuş, hazırun tarafından her biri ayrı ayrı ibra edilmiş; ancak sunulan teklif üzere 2019 yılı yıllık aidat 500 TL olarak kabul edilmiştir.

Sonrasında, çeşitli sebeplerle üyelikten istifa eden veya üyelikleri düşürülen 24 üyenin durumu görüşülerek, FÜAB üyeliklerine son verilmiştir.

Gündemin son maddesi olarak, iki ayrı liste halinde kurul adayları verilmiş, Seçim Kurulu’na adaylar bildirilmiştir.

23 EYLÜLDE YAPILAN BİRLİĞİMİZ ORGAN SEÇİMLERİ SONUCU;

FÜAB Yönetim Kurulu’na:

Hurşit NALLI, Mustafa TURHAN, Muammer VARLIK, Serpil Orhan FEDAKAR, Mehmet BAYRAM, Necati AKTÜRK, Serdar ŞENDAĞ, Oktay ÇANCI, Mustafa KANLI seçilmiştir.

FÜAB Denetim Kurulu’na:

Mustafa Taner ENGİN, Ali GÜNER, Sinan ILICAK seçilmiştir.

FÜAB Disiplin Kurulu’na:

Selin BİNGÖL, Ali CANİKLİ, Cüneyt KURNAZ seçilmiştir.

TÜRKTOB Genel Kurulu FÜAB Temsilcileri:

Hurşit NALLI, Gürbüz CANDAN, Sedat DERELİ, Savaş KARA, Murat ÇİFTÇİ, Şükrü KUTLU, Hakkı Şafak SES, Mustafa KARADOĞAN, Mürsel TAŞDEMİR, Refik KARADAŞ seçilmiştir.

TÜRKTOB Hakem Kurulu FÜAB Temsilcileri:

İsmail DÜZENCİ, Levent ŞENCAN seçilmiştir.