TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB YÖNETİM KURULU 1 EKİM'DE GÖREVİ DEVRALDI.

FİDAN ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU GÖREVİ DEVRALDI.

 

Fidan Üreticileri Alt Birliği 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 22-23 Eylül 2018 tarihinde Ankara Latanya Otel’de yapılmış; 23 Eylül’de ise 450 üye oy kullanarak FÜAB Organ seçimleri yapılmıştır.

23    Eylül’de yapılan Birliğimiz organ seçimleri sonucu;

FÜAB Yönetim Kurulu’na:

Hurşit NALLI, Mustafa TURHAN, Muammer VARLIK, Serpil Orhan FEDAKAR, Mehmet BAYRAM, Necati AKTÜRK, Serdar ŞENDAĞ, Oktay ÇANCI, Mustafa KANLI seçilmiş; Yönetim Kurulu olarak 1 Ekim 2018 tarihinde yapılan ilk toplantıda kendi aralarında yaptıkları gizli oy ve açık tasnif sonucu;

-        Yönetim Kurulu Başkanlığına Hurşit NALLI,

-        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mustafa TURHAN,

-        Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğe Serpil Orhan FEDAKAR,

-        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına (üyelerden sorumlu) Muammer VARLIK,

-        Yönetim Kurulu Üyeliklerine: Mehmet BAYRAM, Necati AKTÜRK, Serdar ŞENDAĞ, Oktay ÇANCI, Mustafa KANLI seçilmişler.

 

Yönetim Kurulu olarak bölge ve konulara göre de görev dağılımı yapılmış;

HURŞİT NALLI: Tüm Bölgeler ve Tüm Konular Sorumlusu,

MUSTAFA TURHAN: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Meyve Fidancılığı Sorumlusu,

DR. SERPİL ORHAN FEDAKAR: Türkiye Doku Kültürü Sorumlusu,

MUAMMER VARLIK: Türkiye Ceviz Fidancılığı Sorumlusu,

MEHMET BAYRAM: Türkiye Çöğür Anaçları ve Marmara Bölgesi Meyve Fidancılığı Sorumlusu,

MUSTAFA KANLI: İç Anadolu, Batı Karadeniz Ve Güney Ege Meyve Fidancılığı Sorumlusu,

NECATİ AKTÜRK: Türkiye Asma Fidancılığı Sorumlusu,

OKTAY ÇANCI: Türkiye Zeytin Fidancılığı Sorumlusu,

SERDAR ŞENDAĞ: Türkiye Narenciye Fidancılığı, Akdeniz ve Ege Meyve Fidancılığı Sorumlusu.

 

Yönetim Kurulu olarak; Fidancılık Sektörünü daha ileri seviyelere çıkarıcı bir dizi tedbirlerin uygulanması, üyelerle sürekli iletişim halinde olunması, Bakanlık, Üniversiteler ve Üyelerden oluşturulacak Bilim Kurulu ile sorunların ve yapılması gerekenlerin tespit edilmesi, faaliyetlerin bu doğrultuda daha verimli yapılmasının sağlanması, personel alımı ile FÜAB kurumsal kapasitesinin arttırılması, kaçak üretim ve satışla mücadele edilmesi, üyenin refah seviyesini arttırıcı tedbirlerin alınması, ihracatın arttırılması, üretim standartlarının arttırılması dahil pek çok hedefin gerçekleşmesi amacıyla çalışmalara hız verilmesine karar verilmiştir.