TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


FÜAB ANTEPFISTIĞI VE BADEM FİDANI ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI AÇIKLADI

FÜAB TARAFINDAN, BAKANLIK ANTEPFISTIĞI VE BADEM ÇALIŞMA GRUP TOPLANTISINDA FİDANCILIK SEKTÖRÜ SORUN VE TALEPLERİ AÇIKLANDI

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Batman’da düzenlenen Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grup Toplantısı’nda Fidan Üreticileri Alt Birliği’nin yanısıra Bakanlık TAGEM Bahçe Bitkileri Dairesi, Araştırma Enstitüleri, Üniversitelerden akademisyenler, İl Müdürlükleri, BÜGEM, TEMA Vakfı temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda FÜAB olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa TURHAN ve Genel Sekreter Handan BÜYÜKDEMİRCİ katılım sağlamış, ayrıca antepfıstığı ve bademde fidancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri içeren sunum yapılmıştır.

Diğer katılımcılar tarafından da bahçe tesisi, sulama ve hastalık etmenleriyle mücadele konularında katılımcılara bilgiler verilmiştir.

TAGEM yetkilileri tarafından sorunlar ve çözüm önerileri kayıt altına alınmıştır.