TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz


SEKTÖREL EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi kapsamında TÜRKTOB  2018 Eylem Planı’ında yer alan ortak eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması çalışmalarına başlanmıştır.

Düzenlenen eğitim programları Alt Birlik Üyeleri ve çalışanlarına yöneliktir.

Eğitimlere katılmak isteyen Alt Birlik çalışanları ve üyelerinin aşağıdaki linki kullanarak müracaat etmesi gerekmektedir. 

https://turktob.org.tr/tr/sektorel-egitim-seferberligi

Müracaatlar, eğitimin yapılacağı günden 45 gün önce sona erecektir. Sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Bir defada eğitime alınacak kişi sayısı eğitim programına göre değişebilmektedir. Maksimum sayıdan daha fazla müracaat olduğu takdirde müracaat tarihinin önceliği esas alınacak, diğer istekliler için daha sonraki tarihlerde aynı konuda eğitim programı düzenlenecektir.  

Eğitimler, Latanya Otel’de (Büklüm Sk. No:1 06660 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

Katılımcılar konaklama ve günlük 50 TL olarak belirlenen katılım ücretini kendileri ödeyecektir. Konaklama bedelinin eğitim tarihinden en geç 20 gün önce ödenmesi, dekontun   müracaat son tarihine kadar TÜRKTOB ‘a gönderilmesi gerekmektedir.

Katılımcıların belirtilen otelde kalma zorunluluğu yoktur, ancak konaklamasını farklı yerde yapacak olan kursiyerlerin müracaat sırasında bildirmesi gerekmektedir.