TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BAKANLIK ÜCRETLERİ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2024 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2024 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2024 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ZİRAİ KARANTİNA VE ZİRAİ MÜCADELE MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2024 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

2023 YILI TTSM DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

2023 YILI  İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

2023 YILI KARANTİNA DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

2023 YILI MERKEZ DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

İl Müdürlükleri Döner Sermaye Ücret Güncelleme

Merkez Döner Sermaye Ücret Güncelleme

Karantina Döner Sermaye Ücret Güncelleme

2022 TTSM DÖNER SERMAYE ÜCRET GÜNCELLEMESİ

2022 TTSM DÖNER SERMAYE

2022 İL DÖNER SERMAYE

2022 MERKEZ DÖNER SERMAYE

2022 KARANTİNA DÖNER SERMAYE

2021 YILI İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİ

2021 YILI MERKEZ DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİ

2021 YILI TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİ

2021 YILI ZİRAİ KARANTİNA DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİ

MERKEZ DÖNER SERMAYE İSLETMELERİ 2020 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

2020 Yılı İl Müdürlükleri Döner Sermaye Ücretleri

2020 Yılı TTSM Ücretleri

2020 Yılı Zirai Karantina ve Zirai Mücadele Ücretleri

2019 Yılı TTSM Ücretleri

2019 Yılı Zirai Karantina ve Zirai Mücadele Ücretleri

2019 Yılı Merkez Ücretleri

2019 Yılı İl Müdürlükleri Ücretleri

2019 Yılı Araştırma Enstitü Ücretleri

2018 İl Müdürlükleri Ücretler

2018 Merkez Ücretler

2018 TTSM ücretler

2018 Zirai Mücadele ve Karantina Ücretler

2017 Yılı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri Birim Fiyat Listesi

2017 Yılı Zirai Karantina ve Mücadele Hizmetleri Döner Sermaye İşletmeleri Birim Fiyat Listesi

2017 Yılı Araştrıma Enstitüsü İstasyonları Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri Birim Fiyat Listesi

2017 Yılı İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri Birim Fiyat Listesi

2017 Yılı Merkez Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesi

2016 YILI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İSTASYONLARI MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

2016 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

2016 YILI MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

2016 YILI TOHUM TESCİL VE SERTİFİKASYON MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

2016 YILI ZİRAİ KARANTİNA VE MÜCADELE HİZMETLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ