TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

KARAR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR HAZİNE FAİZ DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7613)

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair 21/2/2023 Tarihli ve 6816 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6920)

Ziraat Katılım  Bankası A.Ş. tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Kar Payı Oranlı Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar sayısı:6832)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçlarının ertelenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı  (Karar Sayısı:6816)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 6251)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5972)

2022 YILI BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ CUMHURBAŞKANI KARARI

CUMHURBAŞKANI KDV KARARI

TARIM ARAZİLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

2020 ZİRAAT BANKASI ERTELEME KARARI

TARIM SİGORTALARI CUMHURBAŞKANI KARARI

2021 Yılı Bitkisel Üretim Destekleri Cumhurbaşkanı Kararı

Halk Bankasının Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişilere Koronavirüs Nedeniyle Verilecek Destekler Hk. Karar

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2019 Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Kararname (Karar Sayısı 1691)

2018 GTHB DESTEK BKK

2018 ziraat bankası destek bkk

KDV oranı karar

2018 gümrük vergisi

2016 Ziraat_Bakanlar Kurulu Kararı_1

2016_Ziraat_Bakanlar Kurulu Kararı_2

2017 ZİRAAT KREDİ BKK

2017 gthb destek bkk