TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

FÜAB VE BAKANLIK BİRLİKTE FİDAN YAZILIM PROGRAMINI OLUŞTURUYOR.

FÜAB VE BAKANLIK UZMANLARI BAKANLIĞIN FİDAN YAZILIM PROGRAMINI HAZIRLADI.

FÜAB, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, BÜGEM, TTSM ve yazılım firması uzmanları fidan sertifikasyonu ve pasaport uygulamasını birleştirerek uygulanmak üzere Fidan Yazılım programı şemasını oluşturdu.

Çalışmalarda FÜAB Genel Sekreteri Handan BÜYÜKDEMİRCİ, BÜGEM Tohumculuk Dairesi’nden Zafer YAŞAR, Ahmet DÜNDAR, Hasan ÜNAL, TTSM’den Sibel UÇAK, Orhan BALCI, Ertan GÜNEY, Mustafa KIZMAZ ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Nuriye DURSUN ve Murat ERZİN yer alırken, mevcut mevzuatlara uygun olarak yazılımda olması gerekenler, yazılım firması yetkililerine iletildi.

Fidan yazılımı ile;

Üretici bilgisayardan başvuru yapacak;

Sertifikasyon ve pasaport etiketi birlikte basılarak tek etiket olacak;

Ayrı sertifika belgesi gerekliliği ortadan kalkacak;

Fidan üreticisi kendi etiketini kendi basacak; Aksi halde Bakanlık İlçe Müdürlüğünden etiketini alacak;

Kaçak üretim ve satışlar engellenecek; haksız rekabet ortadan kalkacaktır.

Yazılımın oluşturulmasının ardından, ülkemizde de sertifika belgesi gerekmeksizin, üreticiler veya Bakanlık İlçe Müdürlükleri tarafından sertifikasyon ve pasaport için tek etiket basılmasına geçilmelidir. Böylece ülkemizdeki uygulamalar dünyadaki uygulamaları ile benzer olacak; fidan üretim maliyeti düşecek; fidan ve meyve üreticisinin refahı artmış olacaktır.

Fidancılık Sektörü olarak Bakanlıktan; üretim süreçlerini ve işlemlerini kolaylaştırması, yazılımı en kısa sürede uygulamaya geçirmesi, gereksiz uygulama ve belgeleri kaldırması, etiketin üretici tarafından basılmasına izin vermesi beklenmektedir.