TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BATEM İLAN

Sayın üyemiz,

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen yazıda Enstitü tarafından geliştirilen Ertuğrul Bey mandarin çeşidinin (Royality) ve fidan üretim hakkı satışı 10 yıl süre ile “8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/C Maddesi” gereğince açık teklif usulü ile 07.07.2021 Çarşamba günü saat 14.00 da yapılacağı belirtilmektedir. Satış ile ilgili ilana ekte ulaşabilirsiniz.

 

EK

BATEM- İlan