TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TMO Anket Duyurusu

Sayın Üyemiz; 

Birliğimize gelen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yazısı ile 2019-2023 Stratejik Planında paydaş memnuniyetine ilişkin Stratejik Dış Paydaş Anketi hazırladığı , görüş ve öneri almak için anketin aşağıdaki link adresinde 15 Aralık 2021 tarihine kadar açık olacağı bildirilmiştir.

Ankete Katılmak İsteyen Üyelerimiz için Link Adresi: http://anket.tmo.gov.tr/index.html#/anketler/0c6462d7-c35a-4e17-980e-f4b7750f9514

FİDAN ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ