TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

FÜAB Personel Alım Duyurusu

Birliğimizde ofis işlerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Başvuru yapacakların üniversite lisans veya ön lisans mezunu olması, seyahate engel halinin olmaması, bilgisayar ofis programlarını iyi kullanabilmesi ve Birliğimiz Personel Yönetmeliğinde belirtilen şartları karşılıyor olması şarttır. İlgilenenlerin Birliğimize başvuru dilekçesi ve Özgeçmiş belgesini 27 Mayıs tarihine kadar sunması gerekmektedir.